Styrelsen

Man är medlem i sin förening. I Brunte sitter två representanter för varje förening. Därutöver deltar man i olika arbetsgrupper, när man har gemensamma frågor att driva.

Kåre Gustafson

ordförande
Föreningen Nordsvenska Hästen


Ingvar Karlsson

Föreningen Nordsvenska Hästen


Kristine Fransson

Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen


Lars Wälås  

Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen


Lennart Gustavsson

Sveriges Russavelsförening


Sven-Olof Salomonsson

Sveriges Russavelsförening


Camilla Hecht

Jordbrukare Ungdomens Förbund


Johanna Fagerström

sekreterare
Jordbrukare Ungdomens Förbund


NN NNN

Föreningen Sveriges Hästkörare


Tom Meurling

Föreningen Sveriges Hästkörare


Lars-Göran Linde

Svenska Fjordhästföreningen


Åsa Hugosson

Svenska Fjordhästföreningen


Emil Elsius

Ungdomsrepresentant


Rebecka Eklund Eckebring

Ungdomsrepresentant


Skapa din hemsida gratis!