Om BRUNTE


BRUNTE bildades 2001. Faddrar vid bildandet var LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) och NS (Nationella stiftelsen). NS, var föregångaren till HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse).

Motiveringen till att bilda Brunte var insikten om att om man uppträder tillsammans så är man mycket starkare än om man uppträder var och en för sig vid myndighetskontakter.

Genom samarbetet i Brunte har även samarbetet mellan rasföreningarna stärkts, man ser inte längre varandra som konkurrenter utan kollegor med gemensamma intressen.

Exempel på områden där Brunte är representerade

  • HNS Representationsråd
  • Hästnäringens Djurvälfärdskommitté
  • Svensk Hästforskning
  • HNS ungdomssatsning, HUS
  • LRF Häst
  • Kuskutbildningen Wången
  • Brukshästcentrum Wången
  • Hästnäringens Yrkesnämnd

Brunte har tagit fram ett "Brukarintyg", en form av varudeklaration där en KBI domare intygar vad en brukshäst klarar. Formulären går att beställa genom att kontakta JUFs kansli juf@juf.se 


Skapa din hemsida gratis!