Brunte är förkortningen av Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté.
Här ryms fem föreningar som förenas av ett gemensamt intresse av att bruka hästen på ett traditionellt och hållbart sätt - vare sig det handlar om företagande, uppfödning, sport, hobby 

eller livsstil.

BRUNTEs sex ingående föreningar


Syftet med BRUNTE

· Att vara föreningarnas organ för gemensamma frågor

· Att samordna föreningarnas intressen för utveckling av brukshästanvändandet som till exempel teknikutveckling och utbildningsverksamhet

· Att ha gemensam representation i olika organ

Skapa din hemsida gratis!